Search this site
pewiczanka
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

Contact details


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49
62-510 Konin

head office - tel. no. (63) 245 94 75, (63) 240 39 00
secretarial office - tel. no. (63) 240 39 01
fax (63) 245 83 80

For press: Maciej Nowicki, tel. (63) 240-39-61
                   e-mail: m.nowicki@pwik-konin.com.pl 

Office contact: pwikkonin@pwik-konin.com.pl 

The company is registred in Poznań Regional Court – Nowe Miasto and Wilda in Poznań
IX Commercial Division of the National Court Register KRS 0000099912 (National Court Register No.)
NIP 665-000-13-26 (Tax payer ID0
REGON 310025187 (Enterprise ID)

Share Capital: 130.808.095 PLN

 
Departments’ contact details

Sekretariat
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
tel. (63) 240-39-01

Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
Izabela Kowalewska
tel. (63) 240-39-48

Dyrektor Techniczny
Urszula Małek
tel. (63) 240-39-13
 
Dział Obsługi Klienta
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
godziny przyjmowania Interesantów w BOK:
poniedziałek – 8:00 – 16:00
wtorek-piątek: 7:00 – 15:00
tel. (63) 240-39-99
 
Kasa
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
czynna w poniedziałek w godzinach: 9:00 – 15:45
od wtorku do piątku w godzinach: 8:00 – 14:45
tel. (63) 240-39-62
 
Dział Produkcji Wody
ul. Łąkowa 1, 62-510 Konin
tel. (63) 240-39-37, (63) 240-39-55
 
Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
tel. (63) 240-39-30, (63) 240-39-33
tel. alarmowy 994
 
Dział Oczyszczania Ścieków
ul. Nadrzeczna 70 62-500 Konin
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
tel. (63) 240-39-80, (63) 240-39-29


Dział Inwestycji i Rozwoju
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
tel. (63) 240-39-57
 
Dział Transportu
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
tel. (63) 240-39-90
 
Dział Obsługi Technicznej,
BHP i Ochrony ppoż
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
tel. (63) 240-39-70
 
Dział Organizacyjno-Prawny
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
tel. (63) 240-39-68
 
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Nadrzeczna 70, 62-500 Konin
Tel. (63) 240-39-88
 
Dział Finansowo-Pracowniczy
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
(63) 240-39-63
 
 

How to get to us

Mapa dojazdu do laboratorium