Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk
Poniższe przedsięwzięcia zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  1. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja obiektów Oczyszczalni Lewy Brzeg w Koninie wraz z budową instalacji pompy ciepła dla potrzeb grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej” – kwota pożyczki 500 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
  2. Przedsięwzięcie pn.: „Renowacja kanalizacji sanitarnej” – kwota pożyczki 5 059 638,53 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  3. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Konin Lewy Brzeg” – kwota pożyczki 14 634 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  4. Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina” – kwota pożyczki 6 000 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  5. Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż wirówki zagęszczająco – odwadniającej dla instalacji przeróbki osadowej do odwadniania osadów mieszanych w ramach zadania pn.: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Konin Lewy Brzeg” – kwota pożyczki 1 215 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  6. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rudzickiej” - kwota pożyczki 652 800,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  7. Przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja obiektów wraz z budową pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków Konin Prawy Brzeg" - kwota pożyczki
    3 214 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


www.wfosgw.poznan.pl