Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk

Awarie

1. Zgłoś awarię

Zgłoszenie przyjmuje dyspozytor systemu wod. - kan.  przez CAŁĄ DOBĘ pod numerem - (63) 245-94-86, (63) 240-39-33 lub BEZPŁATNIE pod numerem  ALARMOWYM - 994 czynnym całą dobę.

2. Awarie za wodomierzem

W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę awarii za wodomierzem należy niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie PWiK  pod nr tel. (63) 240-39-33 lub bezpłatny nr 994.
Służby eksploatacyjne PWiK dokonają sprawdzenia faktu zaistnienia awarii i potwierdzą to (wpisem w "Książce pogotowia wodociągowego"). W przypadku usunięcia  awarii we własnym zakresie, powyższy fakt należy potwierdzić stosownymi dokumentami (rachunek, faktura).

Nie zgłoszenie awarii służbom PWiK lub brak potwierdzenia jej usunięcia we własnym zakresie (brak rachunku, faktury) spowoduje, że reklamacja dotycząca korekty faktury z tytułu awarii nie będzie uwzględniona.

13.07.2018Przerwa w dostawie wody

ul. Kościelna

13.06.2018Przerwa w dostawie wody

ul. Poznańska

11.06.2018Przerwa w dostawie wody

Łężyn - Ogródki Działkowe