Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk

Komunikaty

24.01.2017Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na Modernizację obiektów przepompowni ścieków PS2 ul. Przemysłowa w Koninie

24.01.2017Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na myjnię samochodową

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na Myjnię samochodową bezdotykową 

13.01.2017Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przetarg nieograniczony na Sukcesywne dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego

17.11.2016Źródełka wytrysnęły w szkołach

"Woda źródłem zdrowia"

26.06.2015Konferencja podsumowująca Projekt

Konin miastem blisko w 100% skanalizowanym
<<  1234567  >>