Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

Usługi eksploatacyjne związane z gospodarką ściekową oraz usługi elektryczne

Dział Oczyszczania Ścieków, Rumin 11 B, 62–500 Konin,
tel. (63) 240– 39 – 96,
e-mail: biuro.tz3@pwik-konin.com.pl
 

1.  Przyjmowanie nieczystości płynnych na punkt zlewny
  • bytowych - cennik
  • przemysłowych - cena wg kalkulacji indywidualnych.
2.  Eksploatacja przepompowni ścieków (deszczowych i sanitarnych) - cena wg kalkulacji indywidualnych.
 
3.  Wykonywanie sterowania i monitoringu przepompowni ścieków - cena wg kalkulacji indywidualnych.
 

4.  Wykonywanie i montaż instalacji technologicznych przepompowni ścieków - cena wg kalkulacji indywidualnych.
 
5.  Przyłączanie przepompowni sieciowych do zakładowego systemu monitoringu - cennik 
 
6.  Usługa ważenia na wadze samochodowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg  (maks. zakres ważenia pojazdu
     wynosi 60 T, maks. długość pojazdu/zespołu pojazdów - 16 metrów) - cennik  

7.  Usługi elektrotechniczne i pomiary elektryczne - cena wg kalkulacji indywidualnych.