Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk

Przetargi

  • Regulamin udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie - pobierz
  • Regulamin udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie w zakresie projektów realizowanych 
    w ramach dofinansowania z POIS na lata 2014-2020 - pobierz  
  • Regulamin wynajmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Koninie - pobierz
  • Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego - pobierz  

  • Zarządzenie ws. "Instrukcji sprzedaży likwidowanych składników majątku PWiK Sp. z o.o." - pobierz  
  • Aneks do ww. zarządzenia - pobierz  
  • Zarządzenie ws. stosowania wymagań BHP, p.poż i ochrony środowiska - pobierz   

03.03.2017Przetarg nieograniczony na zakup aeratora do napowietrzania osadów

Przetarg nieograniczony na zakup aeratora do napowietrzania osadów

06.02.2017Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Solnej w Koninie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Solnej w Koninie

24.01.2017Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na Modernizację obiektów przepompowni ścieków PS2 ul. Przemysłowa w Koninie

24.01.2017Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na myjnię samochodową

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na Myjnię samochodową bezdotykową 
<<  1...4567891011121314  >>