Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

Ankieta badania zadowolenia klienta

Ankieta badania zadowolenia klienta


Szanowni Państwo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane do planowania działań służących doskonaleniu jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a tym samym zwiększeniu stopnia Państwa zadowolenia ze współpracy z nami.

Ankieta jest anonimowa, a Państwa odpowiedzi będą wykorzystane jedynie dla zbiorczych opracowań statystycznych.

Prosimy o zaznaczenie wybranej odpowiedzi.
 

1. Jak Pan/i ocenia jakość usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo a związanych z:

a) obsługą techniczną przyłączy i urządzeń pomiarowych (usuwaniu awarii, montażem wodomierza)?

 bardzo dobrze  dobrze  dostatecznie  źle  bardzo źle

b) obsługa w Biurze Obsługi Klienta (wystawianie faktur, zawieranie umów)?

 bardzo dobrze  dobrze  dostatecznie  źle  bardzo źle

2. Jak ocenia Pan/i jakość dostarczanej wody?

 bardzo dobrze  dobrze  dostatecznie  źle  bardzo źle

3. Czy składała Pan/i reklamację do Przedsiębiorstwa?

 Tak  Nie

4. Jeśli tak to czy jest Pan/i zadowolony/a ze sposobu załatwienia reklamacji?

 Tak  Nie

5. Czy korzystał/a Pan/i ze strony internetowej Przedsiębiorstwa?

 Tak  Nie

Jeśli tak, to proszę podać w jakim celu

6. Jakie informacje według Pana/i powinny być umieszczane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa?


7. Jak Pan/i ocenia korzystanie z usługi „polecenia zapłaty” przy regulowaniu należności?

      b. dobrze  □               dobrze  □            dostatecznie  □               źle   □             bardzo źle   □   

8. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat miała Pan/i zastrzeżenia co do jakości dostarczonej wody?

 Tak  Nie

Jeśli Tak to proszę podać czego te zastrzeżenia dotyczyły

9. Jak ocenia Pan/i szybkość podjęcia czynności związanych z usuwaniem awarii przez Przedsiębiorstwo?

 bardzo dobrze  dobrze  dostatecznie  źle  bardzo źle

10. Jak ocenia Pan/i czas usuwania awarii przez Przedsiębiorstwo?

 bardzo dobrze  dobrze  dostatecznie  źle  bardzo źle

11. Jak ocenia Pan/i jakość (ciągłość i niezawodność) odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo?

 bardzo dobrze  dobrze  dostatecznie  źle  bardzo źle

Proszę zaznaczyć miejsce korzystania z usług Przedsiębiorstwa:

 Niesłusz  Starówka  Maliniec
 Glinka  Wilków  Gosławice
 Laskówiec  Zamełki  Gaj
 Grójec  Armii Krajowej  Pątnów
 Chorzeń  Osada  Łężyn
 Międzylesie  Dmowskiego  Janowska, Beniowska
 Nowy Dwór  Przydziałki  

 

Proszę wskazać liczbę osób mieszkających w gospodastwie domowym: