Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Plik do pobrania: umowa na wywóz nieczystości ciekłych dla Konina 
Plik do pobrania: umowa na odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków
Plik do pobrania: karta potwierdzająca odbiór osadów  
Plik do pobrania: informacja dla klientów 

HARMONOGRAM ODBIORU OSADÓW "POS" z terenu gminy Rzgów - pobierz   

Szanowni Państwo
Kwestie zagospodarowania ścieków i osadów to dziś jedna z istotnych do rozwiązania kwestii ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczególnie na obszarach, gdzie zabudowa jest w znacznym stopniu rozproszona, a budowa sieci kanalizacyjnej nie jest uzasadniona ekonomicznie. Wiele gmin/prywatnych inwestorów zdecydowało się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
gwarantujących nowoczesne i w pełni bezpieczne dla środowiska rozwiązanie aspektu odprowadzania i oczyszczania ścieków, poprawiając w ten sposób komfort życia mieszkańców.  

Obiekty te wymagają jednak ze strony użytkownika wykonania zalecanych czynności serwisowych – okresowego usuwania osadów ściekowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz potrzebom indywidualnych rozwiązań Klientów, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie przyjmowania osadów  z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, obsługujących gospodarstwa domowe, obiekty usługowe lub budynki użyteczności publicznej.

Mając na uwadze interpretację Ministerstwa Środowiska zawartą w dokumencie znak: DGO-.IV.4050.8.2016.JK z dnia 11.07.2016 r., osady ściekowe gromadzone w osadniku przydomowej oczyszczalni ścieków kwalifikują jako nieczystości ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).
 
Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, profesjonalne i rzetelne podejście do problemów związanych z gospodarką ściekową i osadową, stawiają nas jako godnego i zaufanego partnera.
 
CENNIK
Lp. Rodzaj usługi Jm. Cena netto Stawka podatku VAT Cena brutto
1. Przyjęcie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków m3 36,11 8 % 39,00
2. Transport osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków km 3,48 23 % 4,28

Cenę za przyjęcie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków o zawartości suchej masy powyżej 4% ustala się indywidualnie dla każdego dostawcy.

 
Zgłoszenia w sprawie świadczenia usług przyjmujemy pod nr telefonu (63) 240 39 93 lub 609-778-884
e-mail : wywoz.sciekow@pwik-konin.com.pl  

Usługi świadczymy :
  • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00

CENNIK usług asenizacyjnych - pobierz