Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk

Usługi związane z wodomierzami/podlicznikami

Dział Sprzedaży, ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin,                
tel. (63) 240 – 39 – 46,
e-mail:
l.durski@pwik-konin.com.pl lub a.went@pwik-konin.com.pl

- Instrukcja dotycząca rozliczeń ilości ścieków z tytułu bezpowrotnie zużytej wody - pobierz  
Załącznik nr 1 - Schemat montażu podlicznika - pobierz 
Załącznik nr 2 - WNIOSEK o wydanie warunków na montaż wodomierza jako podlicznika - pobierz  
 
  1. Plombowanie, odbiory oraz wymiany  wodomierzy służących do rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej (utrzymania terenów zielonych lub cele produkcyjne) - wymagania techniczne , cennik
  2. Wymiany wodomierzy głównych na zlecenie odbiorcy - cennik
  3. Wymiany wodomierzy w budownictwie wielorodzinnym na zlecenie administratorów budynków - cena wg kalkulacji własnej
  4. Wykonywanie podejść pod wodomierze główne lub wodomierze służące do rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej - cennik
  5. Wymiany zaworów na zlecenie odbiorcy - cennik
  6. Rozplombowanie wodomierza głównego i ponowne plombowanie w związku ze zmianami na instalacjach wewnętrznych (potrzebę rozplombowania wodomierza należy bezwględnie zgłosić przed rozpoczęciem prac !) - cennik
  7. Odcinanie dopływu wody w przypadku braku lub uszkodzenia zaworów głónych (mrożenie przyłącza przy użyciu CO2 ) - cena wg kalkulacji własnej
  8. Zakup wodomierza przystosowanego do odczytu radiowego - cennik
  9. Zakup modułu radiowego umożliwiającego zdalny odczyt - cennik
  10. Odcięcie i włączenie wody - cennik