Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk

Usługi specjalistyczne

Dział Eksploatacji Sieci, ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin,
tel. (63) 245 – 94 – 86,  994,
e-mail:
dyspozytornia@pwik-konin.com.pl

oraz

Dział Obsługi Technicznej, ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin,                                    
tel. (63) 240 – 39 – 90,
e-mail:
p.piwowarski@pwik-konin.com.pl


1. Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym:
  •   Man Assmann – pojazd wielofunkcyjny do czyszczenia i odsysania zanieczyszczeń z kanałów i obiektów kanalizacyjnych, wyposażony w układ odzysku wody (recykling), zakres czyszczenia przewodów od średnicy 150 mm do 1000 mm,
     
  • Star Wuko SW 201A – pojazd jednofunkcyjny do odsysania zanieczyszczeń i osadów z obiektów kanalizacyjnych, wpustów ulicznych i zbiorników.
CENNIK (hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji) - cennik  

2. Inspekcja telewizyjna systemów kanalizacyjnych zgodnie z normą PN-EN-13508 w zakresie średnic 150 – 1500 - cennik 3.   Wykonanie przeglądu technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej na zlecenie Zleceniodawcy - cena wg kalkulacji własnej.
4.   Remonty, wymiana sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - cena wg kalkulacji własnej.
5.   Mechaniczne czyszczenie kanałów zewnętrznych (wycinanie korzeni, usuwanie tłuszczy i złogów w kanałach urządzeniem
      T1000 - cena 465,00 zł (brutto) za jedną roboczogodzinę.
6.   Blokowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - cena 455,00 zł (brutto).
7.   Odblokowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - cena 455,00 zł (brutto).
8.  Likwidacja przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej na wniosek Odbiorcy - cena wg kalkulacji własnej.


CENNIK roboczogodzin oraz stawek za przejazd pojazdów PWiK Sp. z o.o. w Koninie obowiązujący od dnia 01.05.2019 roku.

POZOSTAŁE USŁUGI:

1. Usługa badania wydajności hydrantu
- badanie wydajności hydrantu  - 178,50 zł brutto
- koszt dojazdu poza Konin - 2,75 zł brutto / km

2. Usługa lokalizacji awarii na sieci wodociągowej
- lokalizacji awarii - 260,40 zł/godz brutto
- koszt dojazdu poza Konin - 2,75 zł brutto / km

3. Usługa zgrzewania rur PE
- wykonanie zgrzewu rur PE o średnicach DN 90-160  - 185,00 zł brutto
- wykonanie zgrzewu rur PE o średnicach DN 180-315 - 360,60 zł brutto
- koszt dojazdu poza Konin - 2,75 zł brutto / km