Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - technologia oraz termomodernizacja i przebudowa budynku Stacji Wodociągowej Konin-Kurów wraz z budową pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacją oświetlenia zewnętrznego

Ogłoszenie - pobierz 
Tom I IDW SIWZ - pobierz 
Tom II OPZ SIWZ - pobierz 
Dokumentacja projektowa cz. 1 - pobierz 
Dokumentacja projektowa cz. 2 - pobierz 
Tom III wzór kontraktu - pobierz 
Tom IV - załączniki w wersji edytowalnej - pobierz 
JEDZ - pobierz  

Zmiana SIWZ - pobierz 
Poprawiony załącznik nr 1 ( wzór formularza ofert ) - pobierz 
Klucz publiczny - pobierz 
Regulamin miniPortalu - pobierz 
Regulamin ePUAP - pobierz 

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz 

Sprostowanie ogłoszenia - pobierz  

Wyjaśnienia nr 2 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 3 - pobierz
Wyjaśnienia nr 4 - pobierz 

Rysunki - pobierz 

Wyjaśnienia nr 5 - pobierz   
Wyjaśnienia nr 6 - pobierz   
Wyjaśnienia nr 7 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 8 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 9 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 10 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 11 - pobierz 

Kosztorys ofertowy - pobierz 

Zmiana SIWZ (zmiana terminu składania ofert) - pobierz   

Sprostowanie ogłoszenia - pobierz   

Wyjaśnienia nr 12 ( wizja lokalna) - pobierz  

Zmiana SIWZ - pobierz 

Kosztorys ofertowy po korekcie - pobierz  

Wyjaśnienia nr 13 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 14 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 15 - pobierz  

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp - pobierz 
Oświadczenie - pobierz   

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp - pobierz