Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
W czwartek (21 czerwca) w Urzędzie Miejskim w Koninie zostało podpisane porozumienie dotyczące zawiązania współpracy, mającej na celu utworzenie klastra energetycznego pt. „Zielona energia – Konin”.
Stronami porozumienia i Założycielami Klastra są:
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie (Koordynator Klastra),
  • Miasto Konin,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koninie,
  • Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z. o.o.,
  • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A z Warszawy.
Klaster Energii pt. „Zielona Energia - Konin”, stworzony został w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.

Współpraca w ramach Klastra wesprze zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa.