Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Klaster Energii pt. „Zielona Energia - Konin”, stworzony został z inicjatywy Prezydenta Józefa Nowickiego w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.

Współpraca w ramach Klastra wesprze zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Powodzenie tego projektu niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo energtyczne miasta Konina i stwarza nowe możliwości rozwoju.
Poniżej krótkie zestawienie poczynionych działań związanych z wdrożeniem Klastra Energii - "Zielona Energia - Konin":

Budowa kabli energetycznych pomiędzy Stacją Wodociągową Konin-Kurów i Oczyszczalniami Ścieków Prawy i Lewy Brzeg
01.10.2018
 
PWiK Sp. z o.o. opracowało już koncepcję wykorzystania energii z odnawialnych źródeł do zasilania strategicznych obiektów, obydwu oczyszczalni  ścieków  i  Stacji  Uzdatniania Wody. Spółka zużywa rocznie około 5 mln kWh energii elektrycznej. Koncepcja przewiduje połączenie oczyszczalni lewobrzeżnej  i  prawobrzeżnej oraz Stacji Uzdatniania Wody liniami energetycznymi SN, żeby samodzielnie  przesyłać  energię wytwarzaną w swoich elektrowniach.
 
IV Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki
28.09.2018
 
W piątek (28 września) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wityng w Mikorzynie odbyło się czwarte już Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki. Uczestnikami byli nie tylko przedsiębiorcy z Konina, ale całej aglomeracji konińskiej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a także instytucji otoczenia biznesu.
Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji Grzegorza Putynkowskiego - Prezesa Zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
 
Panel Ekspertów w Ministerstwie Energii
27.09.2018
 
Po pozytywnej ocenie pod kątem formalnym wniosku Klastra Zielona Energia Konin w ramach II Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, 27 września odbył się Panel Ekspertów w siedzibie Ministerstwa Energii. Wyniki II Konkursu zostaną opublikowane w drugiej połowie października.
Przedstawiciele klastra  zaprezentowali koniński  klaster  w  zakresie planowanych celów  i  realizowanych  inwestycji. Uzyskanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra  Energii  pozwoli  na  dostęp do  specjalnych  źródeł  finansowania działań związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Podpisanie listu intencyjnego z Energa-Operator SA
26.09.2018
 
W środę 26 września Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jako Koordynator Klastra podpisało List Intencyjny z operatorem sieci dystrybucyjnej na terenie miasta Konina w sprawie współpracy pomiędzy „Klastrem Energii Zielona Energia Konin” a Energa-Operator Spółką Akcyjną.
Warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznej 3MW
25.09.2018
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż uzyskało warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW.
II konkurs dla klastrów energii pozytywna ocena formalna wniosku
19.09.2018
 
Uprzejmie informujemy, iż  wniosek - Zielona Energia Konin w ramach II Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii został oceniony pozytywnie pod kątem formalnym.
W związku z powyższym Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej (DEO) zaprosił przedstawicieli klastra na Panel Ekspertów, który odbędzie się  dnia  27 września  2018 r., w siedzibie Ministerstwa Energii.
II konkurs dla klastrów energii Zakończenie naboru wniosków
13.08.2018
 
Klaster Energii Zielona Energia Konin zgłosił aplikację do II konkursu dla klastrów energii. Wyniki pierwszego etapu II konkursu zostaną ogłoszone w drugiej połowie września.
II konkurs dla klastrów energii
28.06.2018
 
Ministerstwo Energii zaprosiło klastry energii do udziału w II konkursie dla Klastrów Energii, w którym wyróżnione klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.
Cel konkursu
Wyróżnienie klastrów energii o lokalnym zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami.
Terminy zgłaszania
Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 28.06.2018 r.-30.07.2018 r.
 
Klaster Energii Zielona Energia Konin przygotowuje się do złożenia aplikacji w powyższym konkursie.
 
Podpisanie porozumienia dotyczące utworzenia Klastra Energii Zielona Energia Konin
21.06.2018
 
21 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Koninie, z inicjatywy Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, zostało podpisane porozumienie dotyczące zawiązania współpracy, mającej na celu utworzenie klastra energetycznego Zielona Energia Konin.

Stronami porozumienia i Założycielami Klastra są:
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (Koordynator Klastra),
  •    Miasto Konin,
  •    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koninie,
  •    Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z. o.o.,
  •    Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A z Warszawy.
Klaster Energii pt. „Zielona Energia Konin”, stworzony został w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.

Współpraca w ramach Klastra wesprze zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa.
 
Uruchomienie pilotażowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW
10.08.2017
 
W sierpniu 2017 została przyłączona do sieci pierwsza pilotażowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 40 kW w PWiK. Instalacja zlokalizowana jest na dachach budynków socjalno-warsztatowego i garażowego. Elektrownia zasila w energię elektryczną oczyszczalnię ścieków Prawy Brzeg.
Pompy ciepła na oczyszczalni ścieków Prawy Brzeg
10.05.2017
 
„Pewik” zapewnił sobie już samowystarczalność  energetyczną  cieplną, obiektów na terenie konińskich oczyszczalni,  uruchamiając  trzy  pompy  ciepła zasilane  ściekami  oczyszczonymi. Jedną  o  mocy  174  kW  na  oczyszczalni  lewobrzeżnej  i  dwie  o  mocy 112  kW  i  261  kW  na  oczyszczalni prawobrzeżnej.  Pompy  ogrzewają wszystkie  obiekty  technologiczne, laboratorium,  warsztat,  garaże,  halę krat,  pomieszczenia  administracyjne i socjalne. W ramach gruntownej modernizacji stacji uzdatniania wody powstanie pompa ciepła na instalacji wody  uzdatnionej  o  mocy  261  kW, która  domknie  100  procentową  samowystarczalność  cieplną  Spółki  w oparciu o źródła zeroemisyjne.