Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Koninie ogłasza przetarg nieogrniczony na Budowa wiaty na osad odwodniony wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg:

Ogłoszenie - pobierz
SIWZ z załącznikami - pobierz
Załączniki wersja edytowalna - pobierz
Dokumentacja techniczna - pobierz 

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz  

Informacja na podstawie art.86 ust. 5 Pzp - pobierz  

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp - pobierz