Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg”

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - pobierz  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Ogłoszenie TED - pobierz  
Sprostowanie ogłoszenia - pobierz 
Sprostowanie ogłoszenia 2 - pobierz
Sprostowanie ogłoszenia 3 - pobierz  

Tom I (IDW) SIWZ – pobierz 
Tom II (OPZ) SIWZ – pobierz  
Tom III (Wzór umowy) SIWZ – pobierz 
Tom IV (Załączniki) SIWZ – pobierz  
Dokumentacja techniczna (farma) - pobierz  
Dokumentacja techniczna (wiata) - pobierz   

Wyjaśnienia nr  1 - pobierz   
Wyjaśnienia nr  2 - pobierz  
Wyjaśnienia nr  3 - pobierz   
Wyjaśnienia nr  4 - pobierz 
Wyjaśnienia nr  5 (wizja lokalna) - pobierz  
Wyjaśnienia nr  6 - pobierz  
Wyjaśnienia nr  7 (wizja lokalna) - pobierz   
Wyjaśnienia nr  8 - pobierz  
Wyjaśnienia nr  9 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 10 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 11 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 12 ( UWAGA - zmiana terminu składania ofert) - pobierz  
Wyjaśnienia nr 13 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 14 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 15 (wizja lokalna) - pobierz 
Wyjaśnienia nr 16 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 17 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 18 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 19 (wizja lokalna) - pobierz  
Wyjaśnienia nr 20 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 21 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 22 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 23 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 24 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 25 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 26 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 27 - pobierz  

Rewizja - pobierz 
Informacja nr 1 na podstawie art. 38 ust. 1a Pzp - pobierz 
Informacja nr 2 na podstawie art. 38 ust. 1a Pzp - pobierz 
Informacja nr 3 na podstawie art. 38 ust. 1a Pzp - pobierz 

Zmiana SIWZ (UWAGA! Zmiana terminu składania ofert)  - pobierz  

Informacja nr 4 na podstawie art. 38 ust. 1a Pzp - pobierz

Wyjaśnienia nr 28 (wizja lokalna) - pobierz


Zmiana SIWZ (Uwaga! Zmiana terminu składania ofert) - pobierz  

Uzupełnienie do wyjaśnień nr 27 - pobierz 
Zaktualizowany przedmiar - pobierz  

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp - pobierz 
Oświadczenie - pobierz   

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2  Pzp – pobierz