Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
W dniu 05.05.2014 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina” rozpoczęło edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach.

Dzieci z Przedszkola nr 11 w Koninie jako pierwsze wzięły udział w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej, które obejmowały zarówno teorię jak
i zagadnienia praktyczne w postaci doświadczeń. Interaktywne zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych pedagogów w interesujący i czytelny dla dzieci i młodzieży sposób.

Celem lekcji edukacyjnych jest poszerzanie wiedzy słuchaczy na temat roli jaką odgrywają środki z Unii Europejskiej w Projekcie realizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, a także rozwijanie świadomości proekologicznej wśród dzieci i młodzieży.