Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
W dniu 24.07.2014 Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Koninie podpisał umowę z WFOŚiGW na realizację projektu pn : „Rozbudowę i modernizację systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – Etap II”.
Zakres Projektu obejmuje takie zadania inwestycyjne jak:
1)      Renowacja kanalizacji sanitarnej – modernizacja ok. 13 km sieci kanalizacyjnej – wartość netto 10 348 662 PLN
2)      Termomodernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie wraz z budową instalacji pompy ciepła dla potrzeb grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej – wartość netto 1 194 618 PLN
3)      Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mokrej – wartość netto 38 726 PLN
 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Koninie jednocześnie złożył również wniosek o rozszerzenie powyższego Projektu o następujące zadania:
1)     Modernizacjia Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie – wartość netto 17 869 995 PLN
2)     Zakup dwóch pojazdów specjalistycznych – wartość netto 4 500 000 PLN
 
Pojazdy te wykorzystywane będą do oczyszczania kanałów i utrzymywania infrastruktry stworzonej w ramach realizowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie Projektów unijnych, takich jak nowowybudowna i modernizowana sieć kanalizacji oraz modernizacja Oczyszczalni Ścieków Lewy i Prawy Brzeg.
 
Wartość Projektu po rozszerzeniu opiewa na kwotę  45 664 507 PLN, w tym wydatki kwalifikowane to 23 949 753 PLN i dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu 20 357 290 PLN stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych.
 
PWiK Sp. z o.o. realizuje obecnie Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina”, obejmujący takie zadania jak modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie i Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Pątnów i Gaj. Projekt ten również został rozszerzony o kolejne zadania inwestycyjne. Rozszerzenie obejmuje:
1)      Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Rudzickiej – wartość netto 725 391 PLN
2)      Wirówka zagęszczająco-odwadniająca dla instalacji przeróbki osadowej do odwadniania osadów mieszanych – wartość netto 1 350 000 PLN
 
Wartość Projektu po rozszerzeniu opiewa na kwotę  28 762 233 PLN, w tym wydatki kwalifikowane to 15 167 073 PLN i dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu 12 892 012 PLN stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych.
 
Suma dotacji przeznaczona na inwestycje poczynione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie opiewa na 33 250 000 PLN !!!