Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego

Ogłoszenie - pobierz 
SIWZ - pobierz 
Załączniki w wersji edytowalnej - pobierz 

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz   
Wyjaśnienia nr 2 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 3 - pobierz  

Informacja na podstawie atr. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - pobierz  
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz 

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - pobierz