Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie

ogłoszenie - pobierz 
siwz - pobierz 
JEDZ - pobierz 
załączniki w wersji edytowalnej - pobierz 
dokumentacja techniczna - pobierz  

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp - pobierz 
oświadczenie - pobierz  

Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz