Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza Przetarg nieograniczony na Budowę wiaty na osad odwodniony z instalacją fotowoltaiczną o mocy 260 kW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie 

ogłoszenie - pobierz 
SIWZ - pobierz 
JEDZ - pobierz 
załączniki w wersji edytowalnej - pobierz 
dokumentacja techniczna - pobierz 

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz   

Oświadczenie - pobierz  

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp - pobierz  

informacja na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp - pobierz