Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie

ogłoszenie - pobierz 
SIWZ - pobierz 
JEDZ - pobierz 
załączniki w wersji edytowalnej - pobierz 
dokumentacja techniczna - pobierz  

Zmiana nr 1 SIWZ - pobierz 
Poprawiony załącznik nr 1 ( wzór formularza oferty) - pobierz 
Klucz publiczny - pobierz 
Regulamin miniPortalu - pobierz 
Regulamin ePUAP - pobierz 

Sprostowanie nr 1 ogłoszenia - pobierz   
Zmiana nr 2 SIWZ - pobierz  
Sprostowanie nr 2 ogłoszenia - pobierz 

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 2 - pobierz  

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 Pzp - pobierz
Oświadczenie - pobierz  

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp - pobierz