Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Odbudowa metodą bezwykopową rurociągów wody surowej Stacji Uzdatniania Wody Konin oraz rurociągów międzyobiektowych wody uzdatnionej na terenie SUW Konin

Ogłoszenie - pobierz 
Tom I SIWZ - pobierz 
Tom II PFU - woda surowa - pobierz 
Załącznik nr 1 do PFU - woda surowa - pobierz 
Załącznik nr 2 do PFU - woda surowa - pobierz 
Załącznik nr 3 do PFU - woda surowa - pobierz 
Tom II PFU - woda uzdatniona - pobierz 
Załącznik nr 1 do PFU - woda uzdatniona - pobierz 
Tom III SIWZ - wzór umowy - pobierz 
Tom IV SIWZ - załączniki w wersji edytowalnej - pobierz 
JEDZ - pobierz 

Zmiana SIWZ - pobierz 
Poprawiony załącznik nr 1 (wzór formularza oferty) - pobierz 
Klucz publiczny - pobierz 
Regulamin miniPortalu - pobierz 
Regulamin ePUAP - pobierz