Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Odbudowa metodą bezwykopową rurociągów wody surowej Stacji Uzdatniania Wody Konin oraz rurociągów międzyobiektowych wody uzdatnionej na terenie SUW Konin

Ogłoszenie - pobierz 
Tom I SIWZ - pobierz 
Tom II PFU - woda surowa - pobierz 
Załącznik nr 1 do PFU - woda surowa - pobierz 
Załącznik nr 2 do PFU - woda surowa - pobierz 
Załącznik nr 3 do PFU - woda surowa - pobierz 
Tom II PFU - woda uzdatniona - pobierz 
Załącznik nr 1 do PFU - woda uzdatniona - pobierz 
Tom III SIWZ - wzór umowy - pobierz 
Tom IV SIWZ - załączniki w wersji edytowalnej - pobierz 
JEDZ - pobierz 

Zmiana nr 1 SIWZ - pobierz 
Poprawiony załącznik nr 1 (wzór formularza oferty) - pobierz 
Klucz publiczny - pobierz 
Regulamin miniPortalu - pobierz 
Regulamin ePUAP - pobierz  

Sprostowanie nr 1 ogłoszenia - pobierz   
Wyjaśnienia nr 1 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 2 - pobierz  
Aktualizacja PFU - woda surowa + załączniki z dnia 07.12.2018 r. - pobierz
Aktualizacja PFU - woda uzdatniona + załączniki z dnia 04.12.2018 r. - pobierz 
Wyjaśnienia nr 3 - pobierz  

Dane z systemu monitoringu z dnia 04.08.2018r. - pobierz 
Dane z systemu monitoringu z dnia 08.12.2018r. - pobierz   

Wyjaśnienia nr 4 - pobierz 
Zmiana nr 2 SIWZ - pobierz 

Sprostowanie nr 2 ogłoszenia - pobierz 
 
Wyjaśnienia nr 5 - pobierz  

Wyjaśnienia nr 6 - pobierz   
Wyjaśnienia nr 7 - pobierz 
Aktualizacja PFU - woda surowa z dnia 02.01.2019r. - pobierz 

Sprostowanie nr 3 ogłoszenia - pobierz  

Wyjaśnienia nr 8 - pobierz 
Aktualizacja PFU - woda surowa z dnia 24.01.2019r. - pobierz     

Wyjaśnienia nr 9  ( zmiana terminu składania ofert) - pobierz 

Sprostowanie nr 4 ogłosznia - pobierz   

Wyjaśnienia nr 10 ( zmiana terminu składania ofert) - pobierz 

Sprostowanie nr 5 ogłoszenia - pobierz  

Informacja na podstawie art 86 ust. 5 Pzp - pobierz 

Oświadczenie - pobierz  

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 .Pzp - pobierz