Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Odbudowa kolektora sanitarnego DN 500 i komór wzdłuż ul. Przemysłowej i Hutniczej w Koninie

Ogłoszenie - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

TOM I SIWZ (IDW) - pobierz
TOM II SIWZ (PFU) - pobierz 
TOM III SIWZ (Wzór umowy) - pobierz 
TOM IV SIWZ (Załączniki) -pobierz 
Dokumentacja geotechniczna - pobierz 
Rysunek nr 1 - pobierz 
Rysunek nr 2 - pobierz 
Rysunek nr 3 - pobierz 

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz

Zmiana SIWZ – Uwaga! Zmiana terminu składania ofert - pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - aktualny - pobierz

Informacja na podstawie art. 86 ust.5 Pzp - pobierz 
Oświadczenie - pobierz 

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp - pobierz