Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Podczas pikniku rodzinnego, organizowanego w dniu 30.05.2015 z okazji kończącego się Projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina", przeprowadzono plenerową konferencją prasową.

Zaproszeni goście, uczestnicy Pikniku oraz dziennikarze, mieli okazję zapoznać się z efektami pierwszego etapu realizacji ambitnych inwestycji dostosowujących system wodno-kanalizacyjny Miasta Konina do restrykcyjnych wymogów unijnej Dyrektywy "ściekowej". W skład ww. Projektu wchodzą takie zadania jak Budowa ponad 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlach Pątnów i Gaj, Budowa sieci kanalizacji w ulicy Rudzickiej, Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg, czego efektem jest zmiana technologii oczyszczania ścieków odprowadzanych do rzeki Warty, co znacząco poprawi stan środowiska naturalnego. W ramach Projektu zakupiono również wirówkę zagęszczająco-odwadniającą dla instalacji przeróbki osadowej.

Na konferencji obecni byli m.in. Z-cy Prezydenta Miasta Konina - Pan Sławomir Lorek i Pan Sebastian Łukaszewski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Pani Hanna Grunt, ,Przedstawiciele miejskich Spółek oraz Radni Rady Miasta Konina i Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Pan Kazimierz Pałasz.