Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie

ogłoszenie - pobierz 
SIWZ - pobierz 
JEDZ - pobierz 
załączniki w wersji edytowalnej - pobierz 
dokumentacja techniczna - pobierz  

Zmiana SIWZ - pobierz 
Poprawiony załącznik nr 1 ( wzór formularza oferty) - pobierz 
Klucz publiczny - pobierz 
Regulamin miniPortalu - pobierz 
Regulamin ePUAP - pobierz