Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Odbudowa metodą bezwykopową kolektora sanitarnego DN 800 w ul. Zakładowej w Koninie 

Ogłoszenie - pobierz 
Tom I IDW SIWZ - pobierz  
Tom II PFU SIWZ - pobierz 
Załącznik nr 1 do PFU - pobierz 
Załącznik nr 2 do PFU - pobierz 
Załącznik nr 3 do PFU - pobierz 
Projekt badań geologicznych - pobierz 
Tom III SIWZ  -  wzór umowy - pobierz 
Tom IV SIWZ - załączniki w wersji edytowalnej  - pobierz 
JEDZ - pobierz  

Zmiana  nr 1 SIWZ - pobierz 
Poprawiony załącznik nr 1 ( wzór formularza oferty ) - pobierz 
Klucz publiczny - pobierz 
Regulamin miniPortalu - pobierz 
Regulamin - ePUAP - pobierz  

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 2 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 3 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 4 - pobierz 

Sprostowanie nr 1 ogłoszenia - pobierz 
Zmiana nr 2 SIWZ - pobierz  
Sprostowanie nr 2 ogłoszenia - pobierz 
Wyjaśnienia nr 5 - pobierz  

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp - pobierz 
Oświadczenie - pobierz  

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 - pobierz