Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony  na „Modernizację przepompowni ścieków PS 2 ul. Przemysłowa w Koninie”

Ogłoszenie - pobierz

Tom I (IDW) SIWZ - pobierz
Tom II (OPZ) SIWZ - pobierz
Tom III (Wzór umowy) - pobierz
Tom IV (Załączniki) SIWZ - pobierz
Dokumentacja techniczna - pobierz 

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz
Wyjaśnienia nr 2 - pobierz
- załączniki do wyjaśnień nr 2 - pobierz   

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp - pobierz  

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp - pobierz