Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograczony na modernizację przepompowni ścieków PS2 ul.Przemysłowa w Koninie 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz 

TOM I (IDW) SIWZ - pobierz
TOM II (OPZ) - pobierz
TOM III (wzór umowy) - pobierz 
TOM IV (załączniki) - pobierz  
Dokumentacja techniczna - pobierz 

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 2 - pobierz 

Zaktualizowany przedmiar - pobierz  

Zmiana SIWZ - zmiana terminu składania ofert - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz   

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp - pobierz 
Oświadczenie - pobierz   

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp - pobierz