Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę przyłączy energetycznych SN15 kV, pomiędzy Stacjami Trafo 15/0,4, SUW, OPB, OLB"

Ogłoszenie - pobierz

TOM I (IDW) SIWZ - pobierz 
TOM II (OPZ) SIWZ - pobierz  
TOM III (wzór umowy) SIWZ - pobierz 
TOM IV (Załączniki) SIWZ - pobierz 
Dokumentacja techniczna - pobierz  

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz
Rysunek nr 5 - pobierz
Schemat RL - pobierz 

Wyjaśnienia nr 2 - pobierz  

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia - pobierz  
Zmiana SIWZ (zmiana terminu składania ofert) - pobierz
PB linia SN OPB OLB przedmiar aktualizacja - pobierz   

Informacja na podstawie art. 38 ust. 1a Pzp - pobierz 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp - pobierz
Oświadczenie - pobierz  

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp - pobierz