Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa i przebudowa rozdzielni głównej na Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie 

SIWZ z załącznikami - pobierz 
Załączniki w wersji edytowalnej - pobierz 
Dokumentacja techniczna - pobierz  

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz  
Wyjaśnienia nr 2 - (zmiana terminu składania ofert) - pobierz   
Wyjaśnienia nr 3 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 4 - pobierz   
Wyjaśnienia nr 5 - pobierz  

Informacja na podstawie § 80 ust. 5 "Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o." - pobierz   

Informacja na podstawie § 85 ust. 3 "Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o." - pobierz