Zabezpieczmy instalację przed zimą!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie przypomina swoim Klientom o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody.

      Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i przyrządy pomiarowe (wodomierze) przed oddziaływaniem temperatur ujemnych poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, w razie konieczności ocieplić strop i wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone, sprawdzić kompletność i stan fabrycznych ociepleń styropianowych studni niewłazowych;
  • zabezpieczyć wodomierz wraz z podejściem wodomierzowym izolacją cieplną (materiały nienasiąkliwe typu pianka, styropian), pozostawiając jednak możliwość zdjęcia izolacji w celu dokonania odczytu stanu liczydła, wymiany wodomierza lub konieczności dostępu do  zaworów;
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nieogrzewane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
  • elementy sieci wodociągowej, instalacji wewnętrznych oraz wodomierze (podliczniki) wykorzystywane jedynie w okresie letnim np. do utrzymania terenów zielonych, zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie, zamknięcie zaworu zasilającego oraz otwarcie zaworu czerpalnego na zewnątrz budynku, zawór czerpalny należy pozostawić w stanie otwartym do czasu powrotu całodobowych temperatur dodatnich.

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (tzn. do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody) wówczas należy zgłosić awarię do PWiK pod numer telefonu 62 240-39-46 lub całodobowo pod numer alarmowy 994. W przypadku uszkodzenia nasi pracownicy wymienią wodomierz na nowy.  Będzie to usługa odpłatna zgodnie z obowiązującym cennikiem przedsiębiorstwa.

Ponadto uprzejmie informujemy, że istnieje również możliwość odpłatnego czasowego demontażu wodomierza głównego np. w przypadku braku możliwości zabezpieczania pomieszczenia wodomierzowego przed oddziaływaniem temperatur ujemnych. Koszt demontażu zgodny jest z obowiązującym cennikiem usług.

Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od przezorności Odbiorców.

Prosimy zatem o zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem !


Przeczytaj także

Planowana przerwa w dostawie wody ul.Tuwima - 04.12.2023

01.12.2023

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. informuje, że w związku z dalszym ciągiem prac ...

Czytaj więcej

Planowana przerwa w dostawie wody ul.Piłsudskiego 4,6 w dn. 22.11.2023

20.11.2023

PWiK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22.11.2023 w godzinach 7:30-13:00  z powodu modernizacji...

Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody ul. Powstańców Styczniowych 1 a 3

14.11.2023

PWiK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.11.2023r. od godziny 8:00 z powodu odbudowy...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody