Zabezpiecz instalacje przed zimą

PWiK Sp. z o.o. w Koninie uprzejmie przypomina o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy, czy nie są uszkodzone;
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia  nieocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
  • elementy sieci wodociągowej oraz wodomierze (podliczniki) wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworu zasilającego oraz otwarcie zaworu czerpalnego.Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (tzn. do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody) wówczas należy zgłosić awarię do naszego Przedsiębiorstwa pod bezpłatny numer telefonu 994. Wówczas nasi pracownicy  wymienią wodomierz na nowy. Niestety będzie to usługa odpłatna.

 

Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od przezorności odbiorców.

 

Prosimy o zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem !


Przeczytaj także

Przetarg nieograniczony na odbudowę sieci wodociągowej w ul. Świętojańskiej

27.05.2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Odbudowę sieci wodociągowej w...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na: „Dostawę samochodu wraz z systemem do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej”.

24.05.2022

Przetarg nieograniczony na: „Dostawę samochodu wraz z systemem do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej”. Ogłoszenie BZP...

Czytaj więcej

Awaria na sieci wodociągowej DN600 ul. Warszawska

16.05.2022

PWiK Sp.z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w ul. Warszawska w...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody