Kontakt

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2, zwanym koronawirusem oraz chorobą COVID19, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., jako strategiczna spółka na terenie miasta Konina, powzięło działania prewencyjne w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia.

W tym celu Zarząd Spółki podjął decyzję o ograniczeniu obsługi w Biurze Obsługi Klienta od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Nie będzie możliwości załatwiania spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w siedzibach Spółki, w tym również możliwości uiszczenia opłat w kasie na terenie przedsiębiorstwa. Prosimy o kontakt telefoniczny, drogą e-mailową oraz poprzez I-BOK.

Płatności mogą Państwo uiszczać przelewem, a także w placówkach PKO BP bez dodatkowych opłat.
Wszystkie numery telefonów do poszczególnych działów Spółki są zamieszczone poniżej.
Do rozwiązania spraw pilnych naszych Klientów będziemy starać się podchodzić indywidualnie.

Pragniemy również poinformować, że zaistniała sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

Centrala

tel. (63) 245-94-75
tel. (63) 240-39-00

Sekretariat

tel. (63) 240-39-01
fax. (63) 245-83-80
pwikkonin@pwik-konin.com.pl

Kontakt z mediami

Maciej Nowicki
tel. (63) 240-39-61
m.nowicki@pwik-konin.com.pl

Mapa dojazdu Dojazd do
Laboratorium

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000099912
NIP 665-000-13-26
REGON 310025187

Wysokość kapitału zakładowego: 130.808.095 zł

Formularz kontaktowy

  Dane teleadresowe do komórek organizacyjnych

  63 240-39-00     Centrala PWiK

  63 240-39-01      Sekretariat

  63 240-39-33     Dyspozytornia

  63 240-39-93     Asenizacja – wywóz ścieków

  63 240-39-35     Wulkanizacja i warsztat

  63 240-39-20     Magazyn

                         994     Pogotowie wodociągowe


  63 240-39-48        Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy – Izabela Kowalewska
  63 240-39-13         Dyrektor Techniczny – Urszula Małek
  63 240-39-10         Punkt Kancelaryjny
  63 240-39-62        Windykacja


  LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

  Nr miejski            Nr wew.
  63 240-39-87          313       Kierownik Małgorzata Opasiak
  63 240-39-88          323      Punkt przyjęć prób

  SIECI, PRZYŁĄCZA, GOSPODARKA OSADOWA

  Nr miejski             Nr wew.
  63 240-39-03           203       Kierownik Krzysztof Baranowski
  63 240-39-23           223      Gospodarka osadowa
  63 240-39-14            214      Warunki przyłączenia do sieci
  63 240-39-24           224      Odbiory

  DZIAŁ TRANSPORTU

  Nr miejski             Nr wew.
  63 240-39-90           290      Kierownik Jacek Gogulski
  63 240-39-93           293      Wywóz nieczystości
  63 240-39-35           235      Warsztat i wulkanizacja

  DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

  Nr Miejski             Nr wew.
  63 240-39-40           240      Kierownik Marzena Orłowska Miszczuk
  63 240-39-44           244      Zastępca Kierownika Marcin Szeląg
  63 240-39-41            241       Ścieki przemysłowe
  63 240-39-43           243      Fakturowanie
  63 240-39-46           246      Usługi związane z wodomierzami i podlicznikami
  63 240-39-99              299       Biuro Obsługi Klienta

  DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY

  Nr Miejski              Nr wew.
  63 240-39-68           268     Kierownik Sebastian Szczerba
  63 240-39-19            219      Zastępca Kierownika Patrycja Krzemińska

  Mapa dojazdu

  Dojazd do laboratorium