Laboratorium Badań Środowiskowych

Laboratorium  Badań Środowiskowych wykonuje badania wody, ścieków i osadów ściekowych dla potrzeb Klienta wewnętrznego (PWiK Sp. z o.o.) jak i Klienta zewnętrznego oraz pobiera próbki do badań:

 • wód podziemnych
 • wody przeznaczonej do spożycia
 • ścieków
 • osadów ściekowych

Godziny pracy Laboratorium Badań Środowiskowych:
poniedziałek – czwartek 6:00 – 17:00 – próbki przyjmowane do godz. 16:00
piątek 6:00 – 15:00 – próbki przyjmowane do godz. 14:00
sobota 7:00 – 15:00 – próbki przyjmowane do godz. 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za pobieranie próbek: tel. 885 055 049

W dni ustawowo wolne od pracy Laboratorium nie pracuje.


Badania prowadzone są w celu monitorowania jakości wód ujmowanych, uzdatnionych, w sieci wodociągowej oraz oceny jakości ścieków w procesie technologicznym oraz odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych lub do środowiska. Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i otrzymanym Certyfikatem Akredytacji nr AB 1633 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres akredytowanych parametrów podany jest w załączniku do certyfikatu AB 1633, dostępny na stronie Polskiego Centrum Akredytacji – pobierz 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) nasze laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniające do potwierdzenia badań wody w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Decyzja PPIS  – pobierz 

Polityka jakości prowadzona w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań, aby sprostać wymaganiom Klientów.

Wiarygodność wyników badań zapewniają wysokie kompetencje personelu, odpowiednie warunki lokalowe i środowiskowe, nadzorowane wyposażenie pomiarowe i techniczne oraz zwalidowane metody badawcze.
Kompetencje personelu są oceniane podczas audytów PCA oraz przez systematyczny udział w badaniach biegłości i/lub porównaniach międzylaboratoryjnych.

Laboratorium Badań Środowiskowych PWiK Sp. z o.o. zlokalizowane jest na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg –
ul. Nadrzeczna 70, 62-500 Konin – mapa dojazdu do LBS 

Jak zlecić badanie?

Krok 1: pobrać i wypełnić zlecenie (formularz F.PO/LBS/15-01) – pobierz

Krok 2: pobrać i podpisać RODO – pobierz 

Krok 3: pobrać i wypełnić protokół pobierania próbek (formularz F.PO/LBS/15-02)

-ww. protokół dla jednej próbki – pobierz
-ww. protokół dla dwóch próbek – pobierz 
-ww. protokół dla trzech próbek – pobierz 
-ww. protokół dla czterech próbek – pobierz 
-ww. protokół dla pięciu próbek – pobierz 
-ww. protokół dla ośmiu próbek   – pobierz
-ww. protokół dla dziesięciu próbek   – pobierz 

Krok 4: pobrać i wypełnić odpowiedni zakres badań zaznaczając badania, które Państwo chcą zlecić:

 • WODA
  • zakres badań próbek wody (formularz F.PO/LBS/15-03) – pobierz
  • zakres badań próbek wody do spożycia wykonywanych przez zewnętrznego dostawcę (formularz F.PO/LBS/15-17) – pobierz
  • zakres badań piezometrów (formularz F.PO/LBS/15-04) – pobierz
  • zakres badań próbek piezometrów (wody podziemnej) wykonywanych przez zewnętrznego dostawcę (formularz F.PO/LBS/15-18) – pobierz
 • ŚCIEKI
  • zakres badań próbek ścieków, wód opadowych i/lub roztopowych (formularz F.PO/LBS/15-05) – pobierz
  • zakres badań próbek ścieków wykonywanych przez zewnętrznego dostawcę (formularz F.PO/LBS/15-19) – pobierz
 • OSADY
  • zakres badań próbek osadów (formularz F.PO/LBS/15-06) – pobierz
  • zakres badań próbek osadów wykonywanych przez zewnętrznego dostawcę (formularz F.PO/LBS/15-20) – pobierz

Krok 5: uzgodnić kto pobierze próbkę:

 • Certyfikowany Próbkobiorca LBS – do kosztów badań doliczana jest cena za pobranie próbki
 • Klient

UWAGA
Próbki wody do badania powinna być pobierane przez certyfikowanego próbkobiorcę Laboratorium Badań Środowiskowych.

INSTRUKCJE POBIERANIA PRÓBEK:
W przypadku pobrania próbki przez Klienta należy zapoznać się z instrukcją pobierania próbek:
– woda – pobierz 
– woda podziemna (studnie) – pobierz 
– ścieki – pobierz 
– osadu i piasku – pobierz
– osadu czynnego – pobierz

Pobranie próbek środowiskowych ma znaczący wpływ na wiarygodność wyników badań. W przypadku samodzielnego pobierania, Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe pobieranie próbek i dostarczenie ich do laboratorium w stanie umożliwiającym przeprowadzenie wiarygodnego badania.

CENNIK:
Ceny usług laboratoryjnych zależą od zakresu zleconych badań zgodnie z obowiązującym cennikiem badań – pobierz

SKARGI:
Procedura – pobierz

Oceń nas – ankieta

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Szybki kontakt

Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Nadrzeczna 70
62–500 Konin

Godziny pracy LBŚ:
poniedziałek – czwartek 6:00 – 17:00 – próbki przyjmowane do godz. 16:00
piątek 6:00 – 15:00 – próbki przyjmowane do godz. 14:00
sobota 7:00 – 15:00 – próbki przyjmowane do godz. 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium

Telefon

tel. 63 240 39 88 ; pobieranie próbek 885 055 049

Email

laboratorium@pwik-konin.com.pl

Usługi komercyjne

Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze