Klaster Energii 'Zielona Energia Konin’

Biuro Klastra Energii „Zielona Energia Konin”

Koordynatorem KE ZEK jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
NIP: 665-000-13-26
REGON: 310025187
KRS: 0000099912

Kontakt:

Magdalena Ołowińska (63) 240-39-36
e-mail: biuro.kezek@pwik-konin.com.pl 

Aktualna lista Uczestnilów Klastra:

1. Miasto Konin
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koninie
4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
5. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie 

Certyfikat przynany – kliknij 

Czym jest KE ZEK?

Klaster Energii  „Zielona Energia – Konin”, stworzony został  w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii. Współpraca w ramach Klastra wesprze zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Powodzenie tego projektu niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo energtyczne miasta Konina i stwarza nowe możliwości rozwoju.


W obliczu szalejących cen energii elektrycznej PWiK Sp. z o.o. w Koninie trafił z inwestycjami w Odnawialne Źródła Energii.

Po pomyślnych inwestycjach w pompy ciepła, które ogrzewają wszystkie budynki i obiekty technologiczne spółki, „Pewik” od 2017 roku inwestuje w fotowoltaikę. Obecnie na terenie przedsiębiorstwa działa instalacja o mocy 200 kW. Zakończona właśnie budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg o mocy 2,2 MW będzie dodatkowym, mocnym zastrzykiem energii dla spółki.

6615 paneli fotowoltaicznych wyprodukuje rocznie ok. 1900 MWh energii, uwzględniając straty na inwerterach i przesyle. Inwestycja pozwoli pokryć ponad 30% zapotrzebowania spółki na energię elektryczną i zredukuje emisję CO2 o ponad 1500 ton rocznie. Jest to projekt samofinansujący, będący elementem działalności pomocniczej. Środki na jego realizację w 85% spółka pozyskała z funduszy unijnych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Możliwe to było dzięki utworzeniu Klastra Energii „Zielona Energia Konin”, którego koordynatorem jest PWiK Sp. z o.o. w Koninie. Łączny koszt projektu to 9,8 mln złotych, w tym maksymalna kwota dofinansowania 8,3 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej na bazie źródła energii słonecznej wpisuje się w politykę UE w zakresie ochrony środowiska, strategię bezpieczeństwa energetycznego kraju i poprawy warunków rozwoju regionalnego, realizując jednocześnie strategię miasta Konina poprzez „Klaster Energii – Zielona Energia Konin”. „Pewik” jako strategiczna spółka dla miasta zarządzająca infrastrukturą krytyczną, inwestując w instalacje fotowoltaiczne skutecznie dąży do samowystarczalności energetycznej. Tę niezależność potwierdza również fakt, że wszystkie obiekty przedsiębiorstwa są połączone kablami średniego napięcia do przesyłania energii elektrycznej.

Dynamika wzrostu cen i niestabilna sytuacja na rynku energetycznym pokazuje, że plan zwiększenia zużycia energii pochodzącej z OZE i budowa elektrowni słonecznej to była dobra decyzja nadająca kierunek, który zwiększa bezpieczeństwo energetyczne spółki i pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.


Historia powstania „Klastra Energii – Zielona Energia Konin”:

Budowa kabli energetycznych pomiędzy Stacją Wodociągową Konin-Kurów
i Oczyszczalniami Ścieków Prawy i Lewy Brzeg

01.10.2018PWiK Sp. z o.o. opracowało już koncepcję wykorzystania energii z odnawialnych źródeł do zasilania strategicznych obiektów, obydwu oczyszczalni  ścieków  i  Stacji  Uzdatniania Wody. Spółka zużywa rocznie około 5 mln kWh energii elektrycznej. Koncepcja przewiduje połączenie oczyszczalni lewobrzeżnej  i  prawobrzeżnej oraz Stacji Uzdatniania Wody liniami energetycznymi SN, żeby samodzielnie  przesyłać  energię wytwarzaną w swoich elektrowniach.
IV Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki
28.09.2018

W piątek (28 września) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wityng w Mikorzynie odbyło się czwarte już Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki. Uczestnikami byli nie tylko przedsiębiorcy z Konina, ale całej aglomeracji konińskiej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a także instytucji otoczenia biznesu.
Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji Grzegorza Putynkowskiego – Prezesa Zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
Panel Ekspertów w Ministerstwie Energii
27.09.2018

Po pozytywnej ocenie pod kątem formalnym wniosku Klastra Zielona Energia Konin w ramach II Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, 27 września odbył się Panel Ekspertów w siedzibie Ministerstwa Energii. Wyniki II Konkursu zostaną opublikowane w drugiej połowie października.
Przedstawiciele klastra  zaprezentowali koniński  klaster  w  zakresie planowanych celów  i  realizowanych  inwestycji. Uzyskanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra  Energii  pozwoli  na  dostęp do  specjalnych  źródeł  finansowania działań związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Podpisanie listu intencyjnego z Energa-Operator SA
26.09.2018

W środę 26 września Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jako Koordynator Klastra podpisało List Intencyjny z operatorem sieci dystrybucyjnej na terenie miasta Konina w sprawie współpracy pomiędzy „Klastrem Energii Zielona Energia Konin” a Energa-Operator Spółką Akcyjną.
Warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznej 3MW
25.09.2018Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż uzyskało warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW.
II konkurs dla klastrów energii pozytywna ocena formalna wniosku
19.09.2018

Uprzejmie informujemy, iż  wniosek – Zielona Energia Konin w ramach II Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii został oceniony pozytywnie pod kątem formalnym.
W związku z powyższym Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej (DEO) zaprosił przedstawicieli klastra na Panel Ekspertów, który odbędzie się  dnia  27 września  2018 r., w siedzibie Ministerstwa Energii.
II konkurs dla klastrów energii Zakończenie naboru wniosków
13.08.2018Klaster Energii Zielona Energia Konin zgłosił aplikację do II konkursu dla klastrów energii. Wyniki pierwszego etapu II konkursu zostaną ogłoszone w drugiej połowie września.
II konkurs dla klastrów energii
28.06.2018

Ministerstwo Energii zaprosiło klastry energii do udziału w II konkursie dla Klastrów Energii, w którym wyróżnione klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.
Cel konkursu
Wyróżnienie klastrów energii o lokalnym zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami.
Terminy zgłaszania
Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 28.06.2018 r.-30.07.2018 r.Klaster Energii Zielona Energia Konin przygotowuje się do złożenia aplikacji w powyższym konkursie.
Podpisanie porozumienia dotyczące utworzenia Klastra Energii Zielona Energia Konin
21.06.2018

21 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Koninie, z inicjatywy Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, zostało podpisane porozumienie dotyczące zawiązania współpracy, mającej na celu utworzenie klastra energetycznego Zielona Energia Konin.

Stronami porozumienia i Założycielami Klastra są:

  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (Koordynator Klastra),
  • Miasto Konin,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koninie,
  • Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z. o.o.,
  • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A z Warszawy

Klaster Energii pt. „Zielona Energia Konin”, stworzony został w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.

Współpraca w ramach Klastra wesprze zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa.

Uruchomienie pilotażowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW
10.08.2017W sierpniu 2017 została przyłączona do sieci pierwsza pilotażowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 40 kW w PWiK. Instalacja zlokalizowana jest na dachach budynków socjalno-warsztatowego i garażowego. Elektrownia zasila w energię elektryczną oczyszczalnię ścieków Prawy Brzeg.
Pompy ciepła na oczyszczalni ścieków Prawy Brzeg
10.05.2017

„Pewik” zapewnił sobie już samowystarczalność  energetyczną  cieplną, obiektów na terenie konińskich oczyszczalni,  uruchamiając  trzy  pompy  ciepła zasilane  ściekami  oczyszczonymi. Jedną  o  mocy  174  kW  na  oczyszczalni  lewobrzeżnej  i  dwie  o  mocy 112  kW  i  261  kW  na  oczyszczalni prawobrzeżnej.  Pompy  ogrzewają wszystkie  obiekty  technologiczne, laboratorium,  warsztat,  garaże,  halę krat,  pomieszczenia  administracyjne i socjalne. W ramach gruntownej modernizacji stacji uzdatniania wody powstanie pompa ciepła na instalacji wody  uzdatnionej  o  mocy  261  kW, która  domknie  100  procentową  samowystarczalność  cieplną  Spółki  w oparciu o źródła zeroemisyjne.
Czytaj więcej Badania wody