Usługi specjalistyczne

1. Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym:

  •   Man Assmann – pojazd wielofunkcyjny do czyszczenia i odsysania zanieczyszczeń z kanałów i obiektów kanalizacyjnych, wyposażony w układ odzysku wody (recykling), zakres czyszczenia przewodów od średnicy 150 mm do 1000 mm,

Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacjicennik

2. Inspekcja telewizyjna systemów kanalizacyjnych zgodnie z normą PN-EN-13508 w zakresie średnic 150 – 1500 – cennik

3.   Wykonanie przeglądu technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej na zlecenie Zleceniodawcy – cena wg kalkulacji własnej.
4.   Remonty, wymiana sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – cena wg kalkulacji własnej.
5.   Mechaniczne czyszczenie kanałów zewnętrznych (wycinanie korzeni, usuwanie tłuszczy i złogów w kanałach urządzeniem T1000 – cena 720,00 zł (brutto) za jedną roboczogodzinę.
6.   Blokowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej – cena 742,00 zł (brutto).
7.   Odblokowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej – cena 742,00 (brutto).
8.  Likwidacja przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej na wniosek Odbiorcy – cena wg kalkulacji własnej.

CENNIK roboczogodzin oraz stawek za przejazd pojazdów PWiK Sp. z o.o. w Koninie obowiązujący od dnia 01.05.2024 roku.

POZOSTAŁE USŁUGI:

1. Usługa badania wydajności hydrantu
– badanie wydajności pierwszego hydrantu  – 260,00 zł brutto
– badanie wydajności kolejnego hydrantu  – 140,00 zł brutto

2. Usługa lokalizacji awarii na sieci wodociągowej
– lokalizacji awarii – 385,00 zł/godz. brutto

3. Usługa zgrzewania rur PE
– wykonanie pierwszego zgrzewu rur PE o średnicach DN 90-180  – 195,00 zł brutto
– wykonanie kolejnego zgrzewu rur PE o średnicach DN 90-180  – 139,69 zł brutto
– wykonanie pierwszego zgrzewu rur PE o średnicach DN 200-315 – 335,50 zł brutto
– wykonanie kolejnego zgrzewu rur PE o średnicach DN 200-315 – 280,00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

  • Formularz zlecenia wykonania usługi – pobierz