Usługi związane z wodomierzami / podlicznikami

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług dot. wodomierzy i podliczników.
W naszej ofercie znajdą Państwo:

 1. Plombowanie, odbiory oraz wymiany  wodomierzy służących do rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej (utrzymania terenów zielonych lub cele produkcyjne) – wymagania techniczne , cennik
 2. Wymiany wodomierzy głównych na zlecenie odbiorcy – cennik
 3. Wymiany wodomierzy w budownictwie wielorodzinnym na zlecenie administratorów budynków – cena wg kalkulacji własnej
 4. Wykonywanie podejść pod wodomierze główne lub wodomierze służące do rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej – cennik
 5. Wymiany zaworów na zlecenie odbiorcy – cennik
 6. Rozplombowanie wodomierza głównego i ponowne plombowanie w związku ze zmianami na instalacjach wewnętrznych (potrzebę rozplombowania wodomierza należy bezwzględnie zgłosić przed rozpoczęciem prac !)cennik
 7. Odcinanie dopływu wody w przypadku braku lub uszkodzenia zaworów głównych (mrożenie przyłącza przy użyciu CO) – cena wg kalkulacji własnej
 8. Zakup wodomierza przystosowanego do odczytu radiowego – cennik
 9. Zakup modułu radiowego umożliwiającego zdalny odczyt – cennik
 10. Odcięcie i włączenie wody w przypadkach nieuregulowania przez Klienta należytych płatności – cennik
 11. Kontrola szczelności instalacji wewnętrznej budynku – cennik
 12. Nieuzasadnione wezwanie ekipy monterskiej w godzinach pracy przedsiębiorstwa – cennik

Dokumenty do pobrania

 • Instrukcja dotycząca rozliczeń ilości ścieków z tytułu bezpowrotnie zużytej wody – pobierz
 • Załącznik nr 1 – Schemat montażu podlicznika – pobierz
 • Załącznik nr 2 – WNIOSEK o wydanie warunków na montaż wodomierza jako podlicznika – pobierz