Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie OLB

Budowa farmy fotowotaltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie

Zapraszamy do obejrzenia filmu z przebiegu budowy  – kliknij

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach poddziałania 1.1.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: od 22.06.2020 do 31.05.2022

Wartość całkowita: 8 300 000,00 zł w tym dofinansowanie 6 000 000,00 zł

Cel projektu: budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 2,18 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która będzie produkowała energię elektryczną na bazie źródła promieniowania słonecznego (tj. odnawialnego) oraz ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Efekty: spadek emisji gazów cieplarnianych o 1523 ton CO2 rocznie i ograniczenie emisji SO2, NOx oraz pyłów, a także produkcja energii z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii , tj. 1890 MWe/rok

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

Kontakt: (63) 240-39-01, e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl

Zapraszamy na dedykowaną projektowi stronę internetową www.fotowoltaika-pwikkonin.pl 

Wmurowanie Kamienia Węgielnego – film

Przetarg nieograniczony na „Budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg” – kliknij 

Umowa podpisana, Kamień Węgielny wmurowany – Zaczynamy budowę! – kliknij 

W świetle zmian klimatycznych bardzo ważne jest umiejętne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przez instytucje publiczne czy spółki komunalne. Przykładem podmiotu, które realizuje wiele innowacyjnych inwestycji nastawionych na energetyczną samowystarczalność jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie.

PWiK Sp. z o.o. realizuje inwestycje w postaci budowy instalacji fotowoltaicznych w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa dążąc do samowystarczalności energetycznej. Na terenie Oczyszczalni Prawy Brzeg w Koninie działa już instalacja o mocy 100 kW, kolejna instalacja mocy 100 kW powstanie na terenie modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody, a  na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg niebawem ruszy budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2,2 MW. Wszystkie obiekty będą połączone przyłączami kablowymi do przesyłania energii elektrycznej.

Na budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg PWiK Sp. z o.o. pozyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej I – Zmniejszanie emisyjności gospodarki, programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.. Wniosek został złożony w ramach funkcjonowania „Klastra Energii – Zielona Energia Konin”, którego PWiK jest koordynatorem a umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.03.2020 r.

Kontakt umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dot. przedmiotowego projektu: nieprawidlowosci.projekt@pwik-konin.com.pl

Czytaj więcej Badania wody