Ochrona danych osobowych

PION BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (PBI) PWIK SP. Z O.O. W KONINIE

  1. Patrycja Krzemińska – Inspektor Ochrony Danych (IOD)
   tel. 63 240-39-19
   e-mail: iod@pwik-konin.com.pl
  2. Maciej Nowicki – Zastępca Inspektora Ochrony Danych (ZIOD)
   tel. 63 240-39-61
   e-mail: ziod@pwik-konin.com.pl
  3. Robert Ganowicz – Administrator Systemu Informatycznego (ASI) – osoba odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktów z podmiotem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego – Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (CSIRT NASK)
   tel. 63 240-39-11
   e-mail: r.ganowicz@pwik-konin.com.pl
  4. Tomasz Czarny – Zastępca Administratora Systemu Informatycznego (ZASI) – zastępca osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego – Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (CSIRT NASK)
   tel. 63 240-39-11
   e-mail: t.czarny@pwik-konin.com.pl

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci usług wodociągowo – kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, dalej jako „PWIK Konin” szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.
Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów rodo znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – PWIK Konin względem podmiotu danych – czytaj  

Jednocześnie informujemy Państwa, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić PWIK Konin na szkodę został wprowadzony monitoring wizyjny. Szczegółowe informacje na temat monitoringu wizyjnego znajdują się w tzw. klauzuli monitoringu wizyjnego administratora danych – PWIK Konin względem podmiotu danych – czytaj 

W związku z tym, iż każda jednostka organizacyjna z dniem 25.05.2018 r. powinna przetwarzać dane osobowe podmiotów danych w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako „UODO” chcemy przedstawić Państwu „Podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w PWIK Konin” – czytaj 

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematyką prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

 1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) – RODO – czytaj
 2. Sprostowaniem nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – SPROSTOWANIE RODO – czytaj 
 3. Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – UODO – czytaj 
 4. Ustawą z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).
  – USTAWA WPROWADZAJĄCA RODO – czytaj.
Czytaj więcej Badania wody