Systemy zarządzania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie dążąc do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług i zadowolenia klienta oraz w mając świadomość wpływu działalności firmy na środowisko naturalne wdrożyło w Spółce System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015. Dbając o zdrowie i życie naszych pracowników Spółka dąży do zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Realizując ten cel wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na wymaganiach normy PN-N-18001:2004. Podstawą funkcjonujących w Spółce systemów zarządzania jest ciągłe doskonalenie. W związku z tym konieczne jest ciągłe doskonalenie metod pracy, podnoszenie i doskonalenie posiadanych kompetencji oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w realizowanych procesach.

PWiK Sp. z o.o. w Koninie utrzymuje i ciągle doskonali systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Potwierdzeniem tego są kolejne recertyfikacje Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Polityki:
Polityka jakości: pobierz 
Polityka środowiskowa: pobierz 
Polityka bhp: pobierz 

Certyfikaty:
Spółka posiada następujące certyfikaty:
Zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 wydany przez TUV SUD Polska Sp. z o.o. – pobierz 

Czytaj więcej Badania wody