Jakość

Wyniki badań jakości wody do sieci – średnie za 2021 rok  – pobierz 

Twardość wody – pobierz 

Zestawienie wskaźników zanieczyszczeń ścieków w zakresie spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód Oczyszczalni Ścieków Konin Prawy i Lewy Brzeg rok 2016 – pobierz

Czytaj więcej Badania wody