Jakość

Wyniki badań jakości wody do sieci – średnia za rok 2023 – pobierz 

Twardość wody – pobierz 

Zestawienie wskaźników zanieczyszczeń ścieków w zakresie spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód Oczyszczalni Ścieków Konin Prawy i Lewy Brzeg rok 2022 – pobierz

Czytaj więcej Badania wody