Powiadamianie SMS-em o awariach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie wprowadziło 1 września 2013 roku usługę umożliwiającą powiadomienie SMS-em mieszkańców Konina o przerwach w dostawie wody spowodowanych planowanymi pracami lub awariami sieci wodociągowej.

Usługę można aktywować przesyłając na numer 661 000 290 SMS o treści: Taknazwisko, ulica. Na przykład: Tak, Jan Kowalski, Konińska.

Koszt aktywacji i dezaktywacji przedmiotowej usługi jest określany według taryfy danego operatora, jak za zwykłą wiadomość wysłaną sms-em. Pozostałe koszty ponosi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie.

Z usługi powiadamiania można w każdej chwili zrezygnować wysyłając SMS na numer 661 000 290 z treścią: Nie, nazwisko, ulica.

W przypadku problemów z aktywacją i działaniem systemu prosimy kontaktować się z Panem Robertem Ganowiczem lub Panem Tomaszem Czarnym (numer tel. 63 240 39 11).

W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych kliknij – czytaj