Ułatwienia w płatnościach

Uprzejmie informujemy o możliwości regulowania należności poprzez polecenie zapłaty, czyli automatyczne, terminowe obciążanie Państwa rachunku bankowego kwotami zobowiązań za usługi świadczone przez PWiK Sp. z o.o. Państwa rola ogranicza się wyłącznie do wyrażenia jednorazowej pisemnej zgody na obciążanie swojego rachunku oraz zapewnienia w terminie płatności środków na tym rachunku. Dla posiadaczy rachunków w Banku PKO BP S.A. usługa ta jest całkowicie bezpłatna. Dla pozostałych klientów opłata za obciążenie konta jest zgodna z taryfą poszczególnych banków.

Formularze zgody na obciążenie rachunku, cofnięcia zgody oraz aktualizacji zgody są dostępne poniżej oraz w Dziale Obsługi Klienta, ul. Poznańska 49.

Zgoda na obciążenie rachunku

Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku

Aktualizacja zgody płatnika na obciążenie rachunku w związku z przeniesieniem rachunku

Oryginał wypełnionego formularza prosimy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta.