Finansowanie z WFOŚiGW


Poniższe przedsięwzięcia zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 1. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja obiektów Oczyszczalni Lewy Brzeg w Koninie wraz z budową instalacji pompy ciepła dla potrzeb grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej” – kwota pożyczki 500 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 2. Przedsięwzięcie pn.: „Renowacja kanalizacji sanitarnej” – kwota pożyczki 5 059 638,53 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 3. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Konin Lewy Brzeg” – kwota pożyczki 14 634 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 4. Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina” – kwota pożyczki 6 000 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 5. Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż wirówki zagęszczająco – odwadniającej dla instalacji przeróbki osadowej do odwadniania osadów mieszanych w ramach zadania pn.: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Konin Lewy Brzeg” – kwota pożyczki 1 215 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 6. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rudzickiej” – kwota pożyczki 652 800,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 7. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów wraz z budową pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków Konin Prawy Brzeg” – 3 214 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 8. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu  – rejon ulicy Gajowej na wschód od ul. Przemysłowej  – dla osiedla mieszkaniowego w Koninie (rejon ul. Gajowa, Witkiewicza, Matejki  i Malczewskiego)” – kwota pożyczki 981 717,84,00 zł.
 9. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Mariana Danysza i ulicy Fabiana Frankiewicza w Koninie” – kwota pożyczki 592 297,00 zł.
 10. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanaliazacji sanitarnej w Koninie w ulicy Staromorzysławskiej – osiedle Morzysław II etap – kwota pożyczki 2 862 864,49 zł.
 11. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kanalizacj sanitarnej metodą bezwykopową w Koninie” –
  kwota pożyczki 2 567 622,00 zł. 
 12. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Krańcowej, Warmińskiej i Wojciechowo w Koninie” – kwota pożyczki 713 784,07 zł. 
 13. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osada w Koninie” – kwota pożyczki 2 879 177,75 zł.
Czytaj więcej Badania wody