Finansowanie z WFOŚiGW


Poniższe przedsięwzięcia zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 1. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Stacji Wodociągowej Konin-Kurów wraz z budową pompy ciepła” – kwota pożyczki 5 600 108,50 zł
 2. Przedsięwzięcie pn. „Instalacja fotowoltaiczna w ramach zadania „Termomodernizacja budynków Stacji Wodociągowej Konin-Kurów wraz z budową pompy ciepła”” – kwota pożyczki 457 593,64 zł
 3. Przedsięwzięcie pn. „Roboty budowlane związane z rozbiórką , przebudową i rozbudową istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego Stacji Wodociągowej Konin-Kurów” – kwota pożyczki 223 333,34 zł
 4. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach Stacji Wodociągowej Konin-Kurów – kwota pożyczki 151 505,35 zł
 5. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osada w Koninie” – kwota pożyczki 2 879 177,75 zł.
 6. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Krańcowej, Warmińskiej i Wojciechowo w Koninie” – kwota pożyczki 713 784,07 zł.
 7. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kanalizacj sanitarnej metodą bezwykopową w Koninie” – kwota pożyczki 2 567 622,00 zł. 
 8. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanaliazacji sanitarnej w Koninie w ulicy Staromorzysławskiej – osiedle Morzysław II etap – kwota pożyczki 2 862 864,49 zł.
 9. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Mariana Danysza i ulicy Fabiana Frankiewicza w Koninie” – kwota pożyczki 592 297,00 zł.
 10. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu  – rejon ulicy Gajowej na wschód od ul. Przemysłowej  – dla osiedla mieszkaniowego w Koninie (rejon ul. Gajowa, Witkiewicza, Matejki  i Malczewskiego)” – kwota pożyczki 981 717,84,00 zł.
 11. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów wraz z budową pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków Konin Prawy Brzeg” – 3 214 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 12. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rudzickiej” – kwota pożyczki 652 800,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 13. Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż wirówki zagęszczająco – odwadniającej dla instalacji przeróbki osadowej do odwadniania osadów mieszanych w ramach zadania pn.: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Konin Lewy Brzeg” – kwota pożyczki 1 215 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 14. Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina” – kwota pożyczki 6 000 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 15. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Konin Lewy Brzeg” – kwota pożyczki 14 634 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 16. Przedsięwzięcie pn.: „Renowacja kanalizacji sanitarnej” – kwota pożyczki 5 059 638,53 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 17. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja obiektów Oczyszczalni Lewy Brzeg w Koninie wraz z budową instalacji pompy ciepła dla potrzeb grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej” – kwota pożyczki 500 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Czytaj więcej Badania wody