Search this site
pewiczanka
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

awaria wodociągowa

PWiK w Koninie informuje o wstrzymaniu dostawy wody dla odbiorców z ulicy Nadrz ...
read more+ 09.05.2019

Przetarg nieograniczony

Odbudowa metodą bezwykopową rurociągów wody surowej
read more+ 26.04.2019