Ogłoszenie – Biegły Rewident

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki wraz ze sprawdzeniem poprawności naliczania podatku od osób prawnych oraz sprawozdania z działalności Zarządu za lata obrotowe obejmujące rok 2023 i 2024.

Oferta winna zawierać:

  1. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych.
  2. Aktualny odpis z rejestru sądowego.
  3. Kserokopię polisy ubezpieczenia.
  4. Informację o przeprowadzonych badaniach (co najmniej jedna referencja dotycząca badania spółki wodociągowo – kanalizacyjnej).
  5. Proponowaną cenę usługi i formę płatności.
  6. Proponowany wzór umowy.

 

Badanie zasadnicze za rok obrotowy 2023 winno być przeprowadzone w miesiącu lutym 2024 r

Badanie zasadnicze za rok obrotowy 2024 winno być przeprowadzone w miesiącu lutym 2025 r

Pisemne oferty należy składać do dnia 08.09.2023 r.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie pod nr tel. 63 240-39-01.

 

Oferty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym prosimy składać na adres:

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Poznańska 49

62-510 Konin

pwikkonin@pwik-konin.com.pl 

Należność uregulujemy po wystawieniu faktury VAT za wykonaną usługę.

Termin płatności: 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

NIP Zamawiającego: 665-000-13-26


Przeczytaj także

Modernizacja wodociągu ul. Wyszyńskiego 8.

21.06.2024

PWiK Sp. z o.o. , informuje o planowanej przerwie w dostawie wody w dniu 25.06.2024...

Czytaj więcej

Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową ul. Powstańców Styczniowych

18.06.2024

PWiK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.06.2024 - czwartek, w godz. od 08.00...

Czytaj więcej

Awaria wodociągowa ul. Galileusza 4.

09.06.2024

PWiK Sp. z o.o., informuje o awarii wodociągowej w ul. Galileusza 4. Awaria usuwana będzie...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody