Co dla Ciebie zrobiliśmy?

Kwiecień 2023 r.

Usunięto 2 awarie na sieci i przyłączach :

 • na przyłączu wodociągowym przy ul. Nowowiejskiego 1
 • na sieci wodociągowej DN 150 przy ul. Przemysłowej 5

Eksploatacja sieci wodociągowej:

 • Zasypano wykopy po przebudowie przyłącza przy ul. Zakole 8a
 • Wykonano prace związane z przyłączeniem nowych Odbiorców w ul. Słonecznej, Działkowej i Międzylesie
 • Wymieniono odcinek skorodowanej  rury stalowej DN 50 wraz z podejściem wodomierzowym przy ul. Nowowiejskiego 1
 • Wykonano n/w prace związane z przebudową przyłącza wodociągowego do bloku przy ul. Zakole 8:
  – wykonano nowy odcinek instalacji wraz z podejściem wodomierzowym
  – zasypano wykopy
  – uporządkowano teren po pracach ziemnych
 • Uszczelniono zasuwę liniową przy ul. Wojska polskiego 33
 • Wymieniono niesprawny hydrant do celów p.poż przy ul. Piłsudskiego 3
 • Wykonano przegląd komór na magistralach wodociągowych
 • Wykonano płukanie 25 końcówek sieci wodociągowych oraz czterech poidełek
 • Wykonano prace konserwacyjne kurtyn wodnych
 • Wykonano odczyt wodomierzy osiedlowych

Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej:

 • Czyszczenie oraz inspekcja TV kanalizacji sanitarnej DN500 – 230 m
 • Skrzyżowanie ul. Pionierów/Młodzieżowa: naprawa studni kanalizacji sanitarnej
 • Wykonano przegląd stanu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlach I-IV
 • Włączono nowe przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej
 • Wykonano czyszczenie eksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Żeglarska, Chopina, Kurpińskiego, Kleczewska, Północna, Tuwima, Legionów, 11 Listopada, Zakole, Okólna, Popiełuszki, Jana Pawła II, Rudzicka, Hirszfelda, Południowa, Obrońców Westerplatte, Urbanowskiej, Kilińskiego, Szarych Szeregów, Bankowa, Kopernika, Kaliska, Podgórna, Grota Roweckiego, Taczanowskiego, Sikorskiego, Świętojańska, punkty stałe. Łącznie wyczyszczono 1895 m sieci kanalizacyjnej
 • Wyczyszczono 51 szt. studni osadczych
 • Kontynuacja przeglądów oraz konserwacji uzbrojenia rurociągów tłocznych

Marzec 2023 r.

Usunięto 4 awarie na sieci i przyłączach :

 • na sieci wodociągowej DN 150 przy ul. Energetyka / Górnicza
 • na przyłączu wodociągowym przy ul. Cichej 1
 • na przyłączu wodociągowym przy ul. Komandorskiej 1
 • na przyłączu wodociągowym przy ul. Kościuszki 11

Eksploatacja sieci wodociągowej:

 • Wymieniono 9 szt. niesprawnych hydrantów przeznaczonych do celów technologicznych przy n/w ulicach: Margaretkowa / Szalotki, Konwaliowa 12, Jarzębinowa 10, Zachodnia / Konopnickiej, Jaśminowa 38, Jaśminowa 24c, Nałkowskiej / Drużbackiej, Jaworowa 7, Jaśminowej / Jałowcowej;
 • Wykonano oznakowanie 85 szt. zasuw i hydrantów;
 • Zlikwidowano zasuwę liniową oraz niesprawny hydrant do celów p.poż przy ul. Kolskiej 22;
 • Wykonano prace na potrzeby podłączenia nowych odbiorców do sieci wodociągowej;
 • Wykonano przegląd części zasuw i hydrantów na sieciach wodociągowych osiedla Wików;
 • Wykonano przebudowę dwóch węzłów wodociągowych przy ul. Kasztanowej;
 • Wykonano remont węzła wodociągowego przy ul. Kurpińskiego 2;
 • Wymieniono niesprawną zasuwę przy ul. Jaśminowej / Jałowcowej;
 • Naprawiono 6 szt. skrzynek od zasuw przy ul Wybickiego.

Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej:

 • Czyszczenie oraz inspekcja TV kanału sanitarnego DN500, DN600: łącznie wyczyszczono oraz sfilmowano 625 m w/wym. kanałów w ul. Sosnowa, Wyszyńskiego, Popiełuszki, Skwer Inwalidów Wojennych, Kwiatowa:
 • Przeprowadzono deratyzację studni kanalizacji sanitarnej w ul. Wodna, Gwoździarska, Wiosny Ludów;
 • Wykonano oględziny studni kanalizacji sanitarnej poddanych interwencyjnej deratyzacji (ul. Bema-brak spożycia trutki przez gryzonie, ul. Świętojańska-ok. 50% spożycie trutki przez gryzonie);
 • Wykonano prace poprzedzające instruktażową renowację z wykorzystaniem rękawów: ul. Przyjaźni, Wyszyńskiego, Okólna, Działkowa;
 • Wykonano pomiary średnic oraz długości odcinków;
 • Montaż nowych stopni złazowych w studniach;
 • Wykonano przegląd wykonywanych przez osoby prywatne przyłączy kanalizacji sanitarnej, odbiór przyłączy przed zasypką, odbiór prób szczelności;
 • Podłączono trzech nowych Odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej;
 • Czyszczenie eksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie miasta Konin: łącznie wyczyszczono 4840 m;
 • Czyszczenie kanałów technologicznych krat na terenie oczyszczalni ścieków Prawy Brzeg;
 • Czyszczenie kanałów dopływowych oraz między obiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg;
 • Konserwacja armatury sanitarnych rurociągów tłocznych zlokalizowanych w ulicach: Ślesińskiej, Przemysłowej, Popiełuszki, Jana Pawła II, Grójeckiej, Osada
 • Cykliczne czyszczenie studni osadczych przepompowni ścieków;
 • Leśna 2: założenie wkładki tłumiącej na właz kanałowy;
 • Ukraińska: odszukanie studni kanalizacyjnych, wymiana uszkodzonego teleskopu studni DN400;
 • Jasna 2: inspekcja TV przyłącza k. sanitarnej w związku z zapadnięciem się kostki brukowej w rejonie włazu;
 • Kurów: naprawa studni kanalizacyjnej (wymiana kręgu oraz uszczelnienie studni);
 • Przygotowanie studni do poboru prób ścieków przemysłowych: 14 szt.

Luty 2023 r.

Usunięto 7 awarii na sieci i przyłączach :

 • sieć wodociągowa DN50 ul. Beniowska 14
 • sieć wodociągowa DN150 w ul. Szpitalnej
 • sieć wodociągowa DN 100 przy ul. Żwirki i Wigury 29
 • przyłącze wodociągowe ul. Promowa 4
 • przyłącze wodociągowe DN 100 przy ul. Przemysłowej 12
 • przyłącze wodociągowe przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10
 • przyłącze wodociągowe przy ul. Żeromskiego 7

Eksploatacja sieci wodociągowej:

 • Wymieniono 7 szt. niesprawnych hydrantów przeznaczonych do celów technologicznych na n/w ulicach Margaretkowa / Szalotki, Konwaliowa 12, Jarzębinowa 10, Zachodnia / Konopnickiej,  Jaśminowa 38 i 24c, Nałkowskiej / Drużbackiej;
 • Zakończono prace związane z wymianą dwóch niesprawnych zasuw DN 400 na odwodnieniu magistrali DN 600 przy ul. Osada, przepłukano magistrale pobrano próby;
 • Wykonano konserwację 70szt. zaworów napowietrzająco – odpowietrzających na n/w magistralach  wodociągowych, m.in.:
  – DN 300 ul. Spółdzielców, Kolbego, Makowa, Hiacyntowa
  – DN 400-200 dzielnice północne
  – DN 315, 250, 200 Dzielnice Północne
  – DN 600, 400 odcinek od ZPW do ul. Rataja
 • Wykonano wcinkę w sieć wodociągową DN 150 przy ul. Kolejowej na potrzeby podłączenia nowego przyłącza do dworca PKP;
 • Naprawiono uszkodzona izolację na magistrali DN 300 pod mostem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Trasie warszawskiej;
 • Naprawiono zasuwę na przyłączu wodociągowym przy ul. Spółdzielców 44;
 • Wykonano płukanie magistrali DN 600 przy ul. Osada;
 • Wykonano płukanie sieci wodociągowych przy ul. Promowej i Dworcowej;
 • Wykonano prace ziemne związane z przebudową węzła wodociągowego przy ul. Legionów 21;
 • Wykonano remont węzła wodociągowego przy ul. Kolskiej / Żeromskiego

Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej:

 • Czyszczenie oraz inspekcja TV sieci k. sanitarnej (w związku z powtarzającymi się zator
  – Kwiatowa 1,2,3,4,6 (zalegające tłuszcze)
  – Hirszfelda 37 (zalegające tłuszcze)
  – Hiacyntowa 3b (warkocz korzeni w odpływie ze studni rewizyjnej – korzenie usunięto)
  – Chrobrego 33
 • Czyszczenie eksploatowanej sieci k. sanitarnej: Willowa, Dożynkowa, Hiacyntowa, Legionów, Budowlanych, Laskówiecka, Skrótowa, Hirszfelda, Reymonta, Prusa, Żeromskiego, Dygasińskiego, Kopernika, Kościuszki, Staszica, Świętojańska, ul. Willowa, Dożynkowa, Chopina, Chrobrego,  Poznańska, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Popiełuszki, Drużbackiej, Nałkowskiej, Pirytowa,  Taczanowskiego, Baczyńskiego, Grota Roweckiego, Wzgórze, Świętojańska, ul. Matejki, Chełmońskiego, Witkiewicza, Makowskiego, Chopina, Kurpińskiego, Aleje I Maja, Reymonta, Żeromskiego, Prusa, Dygasińskiego, Kościuszki, Mickiewicza, uMłodzieżowa, Okólna, Działkowa, Kolska, 11-go Listopada, Kościuszki, Harcerska, Przemysłowa, Chopina, Sosnowa, Okólna, Zakole, Budowlanych, Hirszfelda, Wodna, Stodolniana, Piłsudskiego łącznie 6300 m;
 • Czyszczenie 32 szt. studni osadczych;
 • Wymieniono zapadnięty fragment k. sanitarnej DN200 w ul. Świętojańskiej;
 • Interwencyjna deratyzacja studni kanalizacji sanitarnej ul. Kosmonautów, Bema, Świętojańska – bloki nr 6-18;
 • Uruchomiono rurociągu tłocznego DN 400 między PŚ 3 a studnią rozprężą ul. Paderewskiego;
 • Umyto studnie do poboru prób ścieków przemysłowych: 20 szt.;
 • Wykonano przegląd odpowietrzników rurociągów tłocznych  ul. Topolowa, Kolska, Grójecka;
 • Wyczyszczono oraz wykonano inspekcję TV kanału sanitarnego DN500 – 600 metrów – ul. Okólna, Zakole, Sosnowa;
Czytaj więcej Badania wody