Dobry kierunek – rozwój

Wzrost majątku trwałego

Inwestycje w latach 2012 – 2020

 

 

Kluczowe inwestycje zapewniły spełnienie wymogów dyrektywy „ściekowej”
i uchroniły mieszkańców Konina przed karami finansowymi

 

Dążenie do samowystarczalności energetycznej

Od 2012 roku Zarząd PWiK Sp. z o.o. konsekwentnie realizuje zadania związane z produkcją energii odnawialnej. Pierwsza pompa ciepła o mocy 174 kW, która jest autorskim pomysłem inżynierów „Pewiku”, została uruchomiona w 2014 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg. Kolejne instalacje o mocy 273 kW zasilają w ciepło budynki Oczyszczalni Prawy Brzeg. W połowie 2021 roku uruchomiona zostanie pompa ciepła na terenie Stacji Uzdatniania Wody, a „Pewik” ogrzeje wszystkie budynki i obiekty technologiczne ciepłem z odnawialnych źródeł. Po pomyślnych inwestycjach w pompy ciepła spółka od 2017 roku inwestuje w fotowoltaikę. Działająca od 3 lat instalacja o mocy 100 kW produkuje rocznie ok.90 MWh energii elektrycznej. Jesienią 2021 roku zostanie uruchomiona największa w Koninie farma fotowoltaiczna o mocy 2,2 MW. Inwestycja pozwoli pokryć ponad 30% zapotrzebowania spółki na energię elektryczną i zredukuje emisję CO2 o ponad 1500 ton rocznie. Jest to projekt samofinansujący będący elementem działalności pomocniczej, a środki na jego realizację w 85% spółka pozyskała z funduszy unijnych. „Pewik” będzie dysponował elektrownią słoneczną o łącznej mocy 2,4 MW.

„Pewik” działa 24 h / dobę

698 – tyle awarii na sieci wodociągowej i przyłączach usunęli pracownicy Działu Eksploatacji Sieci w ciągu ostatnich 8 lat

1863 – tyle wystąpiło zatorów sieci kanalizacji sanitarnej i na przyłączach w ciągu ostatnich 8 lat

Z uwagi na fakt, iż jakość świadczonych usług jest dla spółki priorytetem załoga spółki jest w pełnej gotowości do działania przez całą dobę. Wskaźnik awaryjności sieci systematycznie spada i wynosi 0,16/km dla sieci wodociągowej i 0,80/km dla sieci kanalizacji sanitarnej, mimo iż ogólna długość sieci rośnie.

Ciągły monitoring

Nowoczesne Laboratorium Badań Środowiskowych działające przy PWiK Sp. z o.o. na bieżąco monitoruje jakość wody „Pewiczanki” dostarczanej mieszkańcom Konina. Poza działalnością wewnętrzną oferuje usługi dostępne dla wszystkich, tj. badania wód podziemnych, wody przeznaczonej do spożycia, ścieków i osadów ściekowych.

Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji spełniając najsurowsze normy i świadczy usługi na najwyższym poziomie.
Kontakt do Laboratorium: (63) 240 – 39- 88, laboratorium@pwik-konin.com.pl

W ciągu ostatnich 8 lat „Pewik” wybudowało 30 km sieci wodociągowej i 41 km sieci kanalizacji sanitarnej

Dwie oczyszczalnie ścieków w Koninie od 2012 roku oczyściły ścieki o objętości 10 razy większej od objętości Jeziora Gosławskiego. Rocznie „Pewik” oczyszcza średnio 3,8 mln metrów sześciennych ścieków, a może oczyścić jeszcze więcej.

Stacja wodociągowa od 2012 roku dostarczyła mieszkańcom Konina tyle wody, że można by wypełnić po brzegi rurę o średnicy 10 metrów i długości jak z Konina do Poznania.

 


Przeczytaj także

Modernizacja wodociągu ul. Wyszyńskiego 8.

21.06.2024

PWiK Sp. z o.o. , informuje o planowanej przerwie w dostawie wody w dniu 25.06.2024...

Czytaj więcej

Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową ul. Powstańców Styczniowych

18.06.2024

PWiK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.06.2024 - czwartek, w godz. od 08.00...

Czytaj więcej

Awaria wodociągowa ul. Galileusza 4.

09.06.2024

PWiK Sp. z o.o., informuje o awarii wodociągowej w ul. Galileusza 4. Awaria usuwana będzie...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody