Finansowanie inwestycji PWiK – WFOŚiGW Poznań


Poniższe przedsięwzięcia zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 1. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja obiektów Oczyszczalni Lewy Brzeg w Koninie wraz z budową instalacji pompy ciepła dla potrzeb grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej” – kwota pożyczki 500 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 2. Przedsięwzięcie pn.: „Renowacja kanalizacji sanitarnej” – kwota pożyczki 5 059 638,53 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 3. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Konin Lewy Brzeg” – kwota pożyczki 14 634 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 4. Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina” – kwota pożyczki 6 000 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 5. Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż wirówki zagęszczająco – odwadniającej dla instalacji przeróbki osadowej do odwadniania osadów mieszanych w ramach zadania pn.: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Konin Lewy Brzeg” – kwota pożyczki 1 215 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 6. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rudzickiej” – kwota pożyczki 652 800,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 7. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów wraz z budową pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków Konin Prawy Brzeg” – 3 214 000,00 zł dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 8. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu  – rejon ulicy Gajowej na wschód od ul. Przemysłowej  – dla osiedla mieszkaniowego w Koninie (rejon ul. Gajowa, Witkiewicza, Matejki  i Malczewskiego)” – kwota pożyczki 981 717,84,00 zł.
 9. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Mariana Danysza i ulicy Fabiana Frankiewicza w Koninie” – kwota pożyczki 592 297,00 zł.
 10. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanaliazacji sanitarnej w Koninie w ulicy Staromorzysławskiej – osiedle Morzysław II etap – kwota pożyczki 2 862 864,49 zł.
 11. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kanalizacj sanitarnej metodą bezwykopową w Koninie” –
  kwota pożyczki 2 567 622,00 zł. 
 12. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Krańcowej, Warmińskiej i Wojciechowo w Koninie” – kwota pożyczki 713 784,07 zł. 
 13. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osada w Koninie” – kwota pożyczki 2 879 177,75 zł. 

Przeczytaj także

Zapraszamy na wirtualny spacer po Stacji Wodociągowej

22.03.2022

WIRTUALNY SPACER PO NOWEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ

Czytaj więcej

Farma fotowoltaiczna już produkuje!

17.02.2022

KONIN MIASTEM ZIELONEJ ENERGII Pierwsze kilowaty zielonej energii popłynęły z inwerterów farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na...

Czytaj więcej

Trafione inwestycje "Pewiku"

14.10.2021

W obliczu szalejących cen energii elektrycznej PWiK Sp. z o.o. w Koninie trafił z inwestycjami...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody