Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki wraz ze sprawdzeniem poprawności naliczania podatku od osób prawnych oraz sprawozdania z działalności Zarządu za lata obrotowe obejmujące rok 2021 i 2022.

Oferta winna zawierać:

  1. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych
  2. Informacje o przeprowadzonych badaniach (referencje)
  3. Proponowaną cenę usługi i formę płatności
  4. Proponowany wzór umowy.

Od biegłego rewidenta spółka wymaga znajomości branży, w której działa PWiK Sp. z o.o. w Koninie.

Badanie zasadnicze za rok obrotowy 2021 winno być przeprowadzone w miesiącu lutym 2022 r

Badanie zasadnicze za rok obrotowy 2022 winno być przeprowadzone w miesiącu lutym 2023 r

 Pisemne oferty należy składać do dnia 27.09.2021 r.

Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy PWiK Sp. z o.o.

telefon: (63) 240-39-01.

 

Oferty prosimy składać na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Poznańska 49

62-510 Konin

 

Należność uregulujemy po wystawieniu faktury VAT za wykonaną usługę.

Termin płatności: 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

NIP Zamawiającego: 665-000-13-26


Przeczytaj także

Awaria na przyłączu wodociągowym ul. Karłowicza 4

15.09.2021

PWiK Sp. z o.o. w Koninie informuje, że w dniu 16.09. 2021 r. w godzinach...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony: modernizacja pomieszczeń warsztatowych

09.09.2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację pomieszczeń...

Czytaj więcej

Awaria ul. Konopnickiej

01.09.2021

PWiK informuje o przerwie w dostawie wody w ul. Konopnickiej z uwagi na awarię, na...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody